نرم افزارباسکول با کامپیوتر

تهیه نرم افزار (باسکول وحسابداری) با توجه به سفارش وخواسته مشتری شامل:
soft tozin

*ارتباط با پورت سریال ،پارالل ،USB

*تهیه بانک اطلاعاتی ودیتا برای کارخانجات

*تهیه دیاگرام وعملکرد انجام شده

*مونیتورینگ عملیات در حال انجام

تماس با ما

  • آدرس ایران.مازندران. قائمشهر
  • شماره تماس: 09114410998
  • تلفکس: 01142036325
  • ایمیل: info@mtozin.ir

پروفایل های اجتماعی ما

 

facebook  google plus  linkedin

twitter  instagram  telegram