بورد جانکشن باکس

اهمیت جانکشن باکس از این جهت است که در نهایت دقت لودسلها و نشاندهنده در باسکول به دقت آن وابسته است. امروزه در باسکول های تمام الکترونیک شاهد مشکلاتی هستیم که ناشی از عدم شناخت این وسیله مهم الکترونیکی است که با یک ولتاژ بسیارkpfd 9 کوچک درلودسل سر و کار دارد.
به طور مثال فرض کنیدچهار عدد لودسل یک تن زیر یک صفحه باسکول نصب شده باشدچون احتمال اینکه میلی ولت خروجی تک تک این لودسل هایکسان باشدبسیار کم است،میباید مقدار خروجی لودسلها راتا حدامکان بهم نزدیک کردتاچهارگوشه باسکول درزمان توزین یک وزن رانشان دهد.بنابراین ازمدارالکتریکی جانکشن باکس که شامل چندین مقاومت متغیر و مدارمحافظتی لودسل میباشداستفاده کنیم.جانکشن باکس لودسل میتواندخطاهای ناشی از موارد زیر راتصحیح نماید.
1-خمیدگی صفحه زیر لودسل 2-بارنامتقارن روی سیستم3-خمیدگی پلاتفرم 4-نامرغوب بودن لودسل
جانکشن باکس نقش تعیین کننده و به سزایی در بیش از 70% خرابی باسکولها دارد. بعنوان مثال یکی از مشکلات اساسی باسکول ها ، تغییرات وزنی بر اثر تغییرات درجه حرارت محیط کاری باسکول می باشد. این تغییرات محیطی اثر مستقیمی برکارکرد جانکشن باکس معمولی خواهد گذاشت تاآنجا که حداکثر دقت باسکول بستگی به دقت جانکشن باکس آن داردوپس از نصب یک جانکشن باکس ایدهآل دقت باسکول به دقت لودسل هل-نمایشگر وسازه فلزی وسایرعوامل وابسته خواهدبود
حال این سوال مطرح می گردد که یک جانکشن باکس لودسل یا جمع کننده ی ایده آل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ یکی از مهمترین پارامترها ، دارا بودن جعبه سیلد شده است که می باید حداقل کلاس حفاظتی آن IP65 باشد. همچنین باید اجزا به کار گرفته شده در آن قبل از مصرف ، یک به یک تست گردیده و حداکثر خطای آن ها نباید در گستره ی دمای کار باسکول ، بیش از 05% باشد. از طرفی نوع مقامت های بکار رفته در جانکشن باکس لودسل از نوع مقاومت سیم ، با ثبات حرارتی بیشتری باشد.

تماس با ما

  • آدرس ایران.مازندران. قائمشهر
  • شماره تماس: 09114410998
  • تلفکس: 01142036325
  • ایمیل: info@mtozin.ir

پروفایل های اجتماعی ما

 

facebook  google plus  linkedin

twitter  instagram  telegram