پروژه های شرکت مقیاس توزین

نصب باسکول تمام بتن 50 تنی بافوندانسیون آماده در مرغداری بابل توسط شرکت مقیاس توزین.

نصب باسکول تمام بتن 50 تنی بافوندانسیون آماده در مرغداری بابل توسط شرکت مقیاس توزین.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در آمل توسط شرکت مقیاس توزین.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در آمل توسط شرکت مقیاس توزین.

نصب باسکول 60 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شهرداری مراوه تپه

نصب باسکول 60 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شهرداری مراوه تپه

نصب باسکول 60 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شهرداری مراوه تپه

نصب باسکول 60 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شهرداری مراوه تپه

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن داخل گود بافوندانسیون آماده در ضایعات آهن جویبار.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن داخل گود بافوندانسیون آماده در ضایعات آهن جویبار.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن داخل گود بافوندانسیون آماده در ضایعات آهن جویبار.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن داخل گود بافوندانسیون آماده در ضایعات آهن جویبار.

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده درمرغداری باقریان (قایمشهر).

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده درمرغداری باقریان (قایمشهر).

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده درمرغداری باقریان (قایمشهر).

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده درمرغداری باقریان (قایمشهر).

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شن وماسه کیاکلا

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شن وماسه کیاکلا

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شن وماسه کیاکلا

نصب باسکول 50 تنی تمام بتن بافوندانسیون آماده در شن وماسه کیاکلا

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در گمرک باشماق کردستان(مرز ایران وعراق)

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در گمرک باشماق کردستان(مرز ایران وعراق)

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در گمرک باشماق کردستان(مرز ایران وعراق)

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در گمرک باشماق کردستان(مرز ایران وعراق)

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در کارخانه آسفالت ناییجی جاده هراز آمل

نصب باسکول تریلی کش تمام بتن بافوندانسیون آماده در کارخانه آسفالت ناییجی جاده هراز آمل

نصب باسکول بتن فلز با صفحه پلت فرم وشاسی بال 50 در کارخانه آسفالت شهرداری مرزن آباد

نصب باسکول بتن فلز با صفحه پلت فرم وشاسی بال 50 در کارخانه آسفالت شهرداری مرزن آباد

نصب باسکول تمام بتن با فوندانسیون آماده 8متری در آهن الات آقای میراحمدی باباحیدرشهرکرد

نصب باسکول تمام بتن با فوندانسیون آماده 8متری در آهن الات آقای میراحمدی باباحیدرشهرکرد

نصب باسکول پیش ساخته 8متری تمام بتن با فوندانسیون آماده در کارخانه شن وماسه عیسی پور بابل توسط شرکت مقیاس توزین

نصب باسکول پیش ساخته 8متری تمام بتن با فوندانسیون آماده در کارخانه شن وماسه عیسی پور بابل توسط شرکت مقیاس توزین

نصب باسکول پیش ساخته 8 متری تمام بتن بافوندانسیون آماده در باسکول عمومی باباجانپور

نصب باسکول پیش ساخته 8 متری تمام بتن بافوندانسیون آماده در باسکول عمومی باباجانپور

نصب باسکول پیش ساخته 8 متری تمام بتن بافوندانسیون آماده در باسکول عمومی باباجانپور

نصب باسکول پیش ساخته 8 متری تمام بتن بافوندانسیون آماده در باسکول عمومی باباجانپور

نصب باسکول پیش ساخته تمام بتن 16 متری با فوندانسیون آماده در کارخانه آسفالت اسماعیلی

نصب باسکول پیش ساخته تمام بتن 16 متری با فوندانسیون آماده در کارخانه آسفالت اسماعیلی

نصب باسکول 50 تنی تمام الکترونیک تمام فلز پلیس راهی باشاسی بال 50-تیراهن 20-صفحه 10 میل در کارخانه شن وماسه هراز آمل(برادران حسینی)

نصب باسکول 50 تنی تمام الکترونیک تمام فلز پلیس راهی باشاسی بال 50-تیراهن 20-صفحه 10 میل در کارخانه شن وماسه هراز آمل(برادران حسینی)

تماس با ما

  • آدرس ایران.مازندران. قائمشهر
  • شماره تماس: 09114410998
  • تلفکس: 01142036325
  • ایمیل: info@mtozin.ir

پروفایل های اجتماعی ما

 

facebook  google plus  linkedin

twitter  instagram  telegram